ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน | Diabetes Care


CCH

รายวิชานี้เป็นความร่วมมือกับ Changhua Christian Hospital, Taiwan

วิดีโอในรายวิชา-พากษ์เสียงภาษาไทยและมีบทบรรยายภาษาไทยกำกับไว้

คำอธิบายรายวิชา

Here are specialists of Endocrinology and Metabolism from Changhua Christian Hospital (CCH) as the speaker, talking about the current issues about DM and sharing their clinical experience with you. Topics include current concepts, management of complications, medical nutrition therapy, diabetes foot care, and how to cope with diabetes in older adults, pregnant women, and youths.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด  3 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. To build the current concet of diabetes & COVID-19.
  2. To apply the management of diabetic complications.
  3. To acquire the conception of medical nutrition therapy of diabetes.
  4. To define the importance of diabetes foot care and how to practicing it.
  5. To learn different strategies of management for special groups with diabetes.

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้รับผิดชอบรายวิชา : Dr. Nina Hsiao-Ling Kao

ตำแหน่ง : CEO of Overseas Medical Mission Center

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : Changhua Christian Hospital, Taiwan

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: cchmission@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll