ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อเราทุกคน | 도시와 환경디자인 | Environmental Design for Everyone


K-MOOC

แนะนำหลักสูตร

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

"เมืองกับสิ่งแวดล้อม" ผู้คนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย "พื้นที่ เวลา และมนุษย์" ซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้น หมายความถึงพื้นที่ที่สร้างความสัมพันธ์เชิงกายภาพ เวลาที่เชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และมนุษย์ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไประหว่างการปรับตัว และปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เราต่างอาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ในร้อยปีที่ผ่านมา การพัฒนามนุษย์มีความก้าวหน้าอย่างมหาศาล ประเทศเกาหลีใต้เอง มีการพัฒนาขึ้นราว 50 ปีที่ผ่านมา แต่การพัฒนานั้นไม่ได้เป็นไปแค่ในทางบวก แต่ยังส่งผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน ความเจริญเติบโตได้หยุดชะงักลงจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนเมือง และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องหาหนทางแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่วัฒนธรรมจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ พื้นที่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่มีสีสันไปพร้อม ๆ กับการแสวงหาการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เราต่างกำลังปรับตัวให้ก้าวทันการพัฒนา เราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น เรื่องราวของพื้นที่เริ่มจากสถานที่ของเรา เรื่องราวของเวลาเริ่มจากวันของเรา เรื่องของเราเริ่มต้นจากฉันและเธอ และเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมก็หมุนไปรอบ ๆ เรื่องราวทั้งหมด และตอนนี้มันได้เริ่มขึ้นแล้ว

หลักสูตรการวางแผนดำเนินการ

ตอน

สัปดาห์ที่

อ้างอิง

ผู้สัมภาษณ์

ถนน

1

แดกู / จียองจู / โซล / ปูซาน

 

องค์ประกอบสุนทรียภาพและหลักการของการออกแบบสิ่งแวดล้อม

2

ปาร์ค ไฮแอท ปูซาน

ปาร์ค ไฮแอท ปูซาน

ซอ อึน-จ็อง ซอ หัวหน้าส่วนการตลาด

3

ฮิลตัน และ ภายนอกอนันทิโค๊ฟ

 

4

ภายในฮิลตัน และ อนันทิโค๊ฟ

ฮิลตัน ปูซาน

ลี โซลิป หัวหน้าทีมการตลาด

การฟื้นฟูใหม่และแนวทางบริบทนิยม

5

คิสไวร์

 

6

-

สถาปนิกของ bcho

ผู้อำนวยการ โจ บยองซู

7

บลายด์เวล

อยู่โรงแรมเล็ก ๆ

ซีอีโอ ลีซัง ม็อก

เรื่องราวพื้นที่

8

หอรำลึกสันติภาพยูเอ็น

Indeul ดีไซน์

ผู้อำนวยการ แอนจี-เฮ

เฟอร์นิเจอร์กับพื้นที่อยู่อาศัย

9

ห้องของโรงแรมฮิลตัน

ฮันเซ็ม

ผู้อำนวยการ คิม ฮงกวาง

พื้นที่กับวัฒนธรรมชีวิต

10

PDM Partners I

 

11

PDM Partners II

 

ดิจิทัลกับการออกแบบสิ่งแวดล้อม

12

เพลย์เคป๊อบ

d’strict

ซีอีโอ ลี ซอง-โฮ

13

โกยาง ฮุนได มอเตอร์ สตูดิโอ

ซิกองเทค

รองประธาน คิม ซอกกอน

แนะนำทีมปฏิบัติการหลักสูตร

ศาสตราจารย์คิม ดงซิก

ศาสตราจารย์คิม ดงซิก
แผนกการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน
สาขามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยปูซาน

การศึกษา

ปริญญาโท ทางสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย
ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยยอนเซ 

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2004 - มกราคม 2010 บริษัท เออีคอม สำนักงานใหญ่ ลอสแอนเจลิส แผนกสถาปัตยกรรมภายใน หัวหน้านักออกแบบ
สิงหาคม 2010 - สิงหาคม 2011 บริษัท เออีคอม เซี่ยงไฮ้ สถาปนิกออกแบบภายในอาวุโส
ศาสตราจารย์แผนกออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยปูซาน

ใบรับรองความสามารถ

เมษายน 2010  ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการตกแต่งภายใน เลขที่ #26846 จาก NCIDQ แห่งสหรัฐอเมริกา
กรกฎาคม 2010 ได้รับประกาศนียบัตร นักออกแบบตกแต่งภายใน (มัณฑนากร) เลขที่ #6473

รางวัลที่ได้รับ

2018.11 Korea Interior Design Society 2018 Excellent Paper Award
2018.05 Busan University 2018 Young Educator Award
2017.12 Busan Metropolitan City Council Certificate of Appreciation
2016.12 Busan Metropolitan Mayor's Commendation Award
2016.12 Korea Interior Architects Association Commendation Award
2016.12 Korea Cultural Space Architectural Society New Generation Cultural Space Grand Prix Guiding Professor Award
2016.10 The Republic of Korea Interior Architecture Competition jointly organized by the Korea Interior Architects Association and KCC Guiding Professor Award, etc.

ทีมสนับสนุนหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โช วอนจิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โช วอนจิน
มหาวิทยาลัยปูซาน
แผนกการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน ว่าที่ปริญญาเอก


อาจารย์ผู้ช่วย ฮี ไล

อาจารย์ผู้ช่วย ฮี ไล
มหาวิทยาลัยปูซาน
แผนกการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน ว่าที่ปริญญาเอก
ลักษณะพิเศษ: มักจะได้รับการยกย่องว่า “ภาษาเกาหลีของคุณ ดีกว่าคนเกาหลี”

ควอน เยจิน

ควอน เยจิน
มหาวิทยาลัย ปูซาน
แผนกการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน ว่าที่ปริญญาโท


การศึกษาและประเมินผล

รายการ

กิจกรรมระหว่างเรียน

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ร้อยละ

40%

30%

30%

* คะแนนมากกว่า 60% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

เนื้อหาระดับเบื้องต้น เหมาะสำหรับทุกคน (ไม่มีข้อจำกัดเบื้องต้น)

หมายเหตุ : รายวิชานี้ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้สอนในใบประกาศนียบัตร เนื่องจาก เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่าง Thai MOOC Platform และ K-MOOC สาธารณรัฐเกาหลี

Enroll