ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ แอป (เครื่องมือสร้างบิซิเนสแอป โดยไม่ต้องเขียนโค้ด) | Microsoft Power App (No Code Low Code)


MICROSOFT

คำอธิบายรายวิชา

การสร้างแอปในวันเดียวแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 44 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้

2. สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll