ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทบทวนความรู้ ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ เพื่อการทดสอบโดย Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate | Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate for Microsoft Excel (Tutorial)


MICROSOFT

คำอธิบายรายวิชา

การคำนวณและการจัดข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 14 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้

2. สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll