ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารอาเซียน | ASEAN FOOD


SDU

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือรายวิชา อาหารอาเซียน จัดทำเป็นรายวิชาเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน AEC แต่ละประเทศจะมีวิธีปรุงอาหารแตกต่างกันออกไป เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนเพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรัฐสมาชิกเรื่องการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารของชาวอาเซียนไม่แพ้ภูมิภาคใดในโลก อาหารชนิดใดจะเป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน มาเรียนรู้ได้ในรายวิชานี้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกชื่อและวิธีทำอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของแต่ละประเทศได้

3.ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของอาหารแต่ละประเทศได้

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย / รักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ AEC / มีใจรักและชื่นชอบการรับประทานอาหาร

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

เจ้าหน้าที่ TCU

*เปิดเป็นรายวิชาเรียนตามอัธยาศัย ดูแลรายวิชาโดยเจ้าหน้าที่ TCU

020395673

เกณฑ์การวัดผลในรายวิชา

รายวิชาสำหรับการเรียนตาอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้

รายวิชานี้ ไม่มีการออกใบประกาศนีบัตรออนไลน์

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll