ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสมรสตามกฎหมายไทย | Thai marriage law


SRU

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : abhiradi.kit@sru.ac.thCourse Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์สุนิสา หาบสา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : sunisa.hab@sru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll