ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น | Introduction to Social Entrepreneurship


SWU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


"ทำดีก็มีได้" กับการประกอบการเพื่อสังคม แค่ คลิก ก็เปลี่ยนคุณ เปลี่ยนโลก

 มาเรียนรู้ 5 หัวข้อสำคัญ

1) แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม
2) นวัตกรรมทางสังคม
3) การตลาดเพื่อความยั่งยืน
4) การวัดผลกระทบทางสังคม
5) การนำเสนอความคิด

มาเรียนรู้รายวิชาการประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น

(Introduction to Social Entrepreneurship)

การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship: SE) เป็นการผสานแนวคิดการประกอบธุรกิจ กับการใช้นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหากระบวนวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการที่มีกำไร เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วิชานี้เหมาะกับใคร

ใครก็ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุก Generation ที่สนใจการประกอบธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนทั้งกำไร และยังดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต้องมีความรู้เฉพาะด้านไหม

ไม่จำเป็น ขอแค่มีความสนใจและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

รายวิชาของ ThaiMOOC เป็นรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ 100% เพียงแค่คลิกลงทะเบียนก็จะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจพร้อมกับสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งคลิปการสอน แบบฝึกหัด และ แบบทดสอบประจำสัปดาห์

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนไหม

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนใด ๆ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียนได้เลย

ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน

รายวิชา "การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น" มีทั้งสิ้น 5 หัวข้อ สัปดาห์ละ 1 หัวข้อ ซึ่งผู้เรียนควรใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน

อยากได้ประกาศนียบัตรต้องทำอย่างไร

ผู้เรียนทุกคนสามารถได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผล และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาทำความรู้จักทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1 Course Staff Image #1

ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Course Staff Image #2 Course Staff Image #2

ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

Enroll