ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิศวกรรมน้ำและบำบัดน้ำเสีย: เทคโนโลยีชีวเคมี | Water and Wastewater Treatment Engineering: Biochemical Technology | 水处理工程:生物化学方法


XUETANGX

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีชีวเคมีในวิศวกรรมน้ำและบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งจำเป็นในด้านการบำบัดน้ำ ในหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานและคุณลักษณะของเทคโนโลยีชีวเคมี ความรู้นี้จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนี้เราจะใช้กรณีในโลกแห่งความเป็นจริงและคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการบำบัดทางชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้สอนจะพูดภาษาจีนในวิดีโอการสอน แต่เราจะออกใบรับรองผลการเรียนทั้งหมดและมีสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ เกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เช่นเดียวกับข้อมูลต้อนรับนี้

การประเมิน (Evaluations)
สอบปลายภาค (100%)

ทีมหลักสูตร
National Institute for Lifelong Education

Enroll